Gjendine Slaalien, 1948
Gjendine Slaalien, 1948
De gerestaureerte Gjendinebua
De gerestaureerte Gjendinebua welke vandaag de dag gereed is.
De gerestaureerte Gjendinebua
Gjendine
Kaia Gjendine Slaalien is de persoon die door de gehele geschiedenis van Gjendebu het meest nauw verbonden is aan Gjendebu.

Zij werd geboren op Gjendebu – in Gjendinebua – in de zomer van 1871, hetzelfde jaar dat DNR haar eerste berghut hier opende. Ze was de dochter van het eerste bestuurderspaar op Gjendebu, Anne en Erik Slaalien. Gjendine verbleef in Jotunheimen het grootste gedeelte van haar leven, tevens op Spiterstulen en Skogadalsbøen. Zij ontmoette verscheidene keren Edvard Grieg en zou zijn dichten in sterke mate beïnvloed hebben. In zijn 66e opus zijn er vele temaen van de liederen van Gjendine terug te vinden, alsook het laatste gedeelte in de verzameling die ”Gjendines vuggesang” heet. Gjendine stierf in 1972, in haar 101e levensjaar.
Interieurfoto van Gjendinebu
Interieurfoto van Gjendinebu zoals het vandaag de dag is.
Onder deze tafel vond Anne een droge plek voor Gjendine
Onder deze tafel vond Anne een droge plek voor Gjendine...
Gjendine Slaalien, 1970
Gjendine Slaalien, 1970
Den norske Tursitforening